ราชภัฏเลย A-Math Awards ครั้งที่ 5

ราชภัฏเลย A-Math Awards ครั้งที่ 5 สนามเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะในการแข่งขัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน ราชภัฏเลย A-Mate Award ครั้งที่ 5 เปิดสนามเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะในการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมขุมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH