ขอเชิญอบรมออนไลน์ โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (LRU-PISA Training-2020)สำหรับครูในเขตพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทย

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน (การบริการนักศึกษา) วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับครูคืนถิ่นชั้นปีที่ 5

โครงการเตรียมความพร้

Read more
Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH